Item image

CENTRO-PINT

Pintura decorativa per a parets amb més de 10.000 color per escollir.

Papers pintats- vinils- stickers- stencils.

Material per a la restauració.

Chalkpaint.